Kameraövervakning på arbetsplatsen

2006-11-15 i Övrigt
FRÅGA
Har en arbetsgivare rätt till att övervaka sina anställda med videokamera? Tacksam för svar
SVAR
Svaret på din fråga beror på om allmänheten har tillträde till arbetsplatsen eller inte. Om det är en sådan plats så krävs, med några uttryckliga undantag, tillstånd av Länsstyrelsen. I dessa fall gäller Lagen om allmän kameraövervakning, som du hittar här. Vid en prövning av Länsstyrelsen vägs säkerhetsintresset mot den personliga integriteten för de övervakade.

Om allmänheten inte har tillträde till arbetsplatsen så har arbetsgivaren istället att följa reglerna i Personuppgiftslagen, som du hittar http://www.lagen.nu/1998:204. Det finns ingen bestämmelse i PuL som kräver att en arbetsgivare ska ha tillstånd för kameraövervakning, men däremot måste reglerna om personuppgiftshantering följas om inspelning sker, och denna information sedan lagras. Utgångspunkten för behandling av personuppgifter är att ett samtycke krävs från den vars uppgifter arbetsgivaren behandlar. Om samtycke inte lämnats kan behandlingen ändå vara tillåten om det vid en intresseavvägning framkommit att arbetsgivaren haft ett berättigat skäl för övervakningen. Arbetsgivarens säkerhetsintresse ställs alltså mot de övervakades intresse av att skydda den personliga integriteten. Frågan om arbetsgivaren har ett berättigat skäl beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Förutom att syftet med inspelningen värderas så kan utfallet bero på vilken typ av verksamhet som bedrivs, hur länge uppgifterna sparas och vilka som har tillgång till uppgifterna. I vissa fall kan de anställdas integritetsintresse väga tyngre, till exempel om arbetsplatsen ligger i anslutning till det egna hemmet.

Om du inte har lämnat ditt samtycke till övervakning och anser att din arbetsgivare inte skulle ha ett sådant starkt säkerhetsintresse att kameraövervakning skulle kunna motiveras kan du kontakta Datainspektionen, som är den myndighet som utövar tillsyn över PuL. Mer information finns på deras hemsida som du hittar www.datainspektionen.se.

Med vänlig hälsning

Emil Alin Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1991)
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?
2022-01-09 Får ägaren kamerabevaka anställda på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (98481)