Uppsägningstid vid visstidsanställning

2012-07-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Hejsan! Denna fråga gäller arbetsrätt, och jag undrar kort och gott om en arbetsgivare kan hävda uppsägningstid på en tidsbegränsad anställning enligt ett anställningsavtal där anställningens sluttid redan passerats, utan att anställningsavtalet förnyats? Som arbetstagare borde man väl inte vara förpliktigad att fullfölja en uppsägningstid som anges i ett tidsbegränsat anställningsavtal vars sluttid redan passerats? Då borde väl anställningen ses som avslutad eller konverterad till en tillsvidareanställning? Tack på förhand!
SVAR
Hej,

Om du hade en provanställning övergår den till en tillsvidareanställning om arbetsgivaren inte har meddelat att anställningen ska upphöra, enligt 6§ LAS (lagen om anställningsskydd) [https://lagen.nu/1982:80]. Är det inte en provanställning utan en tidsbegränsad anställning så gäller det som har avtalats er emellan. Har du haft en visstidsanställning hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till tillsvidareanställning, enligt 5§ 2st. LAS. Om du enbart har fortsatt jobba där utan att det finns något uttalat om arbetslängd etc. kan det vara så att du genom konkludent handlade har en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Uppsägningstiden vid en tillsvidareanställning är då en månad förutsatt att du har jobbat där sammanlagt i mindre än två år, annars är uppsägningstiden längre, enligt 11§ LAS. Eventuellt kollektivavtal gäller dock framför detta. Har arbetsgivaren informerat dig om att du fortsätter på samma villkor som innan, alltså att du har en ny visstidsanställning, gäller det som har avtalats er emellan.

/Ingrid
Ingrid Faxing
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (480)
2018-05-22 Konkurrensklausuls giltighet vid provanställning
2018-05-20 Vad säger lagen om att provjobba gratis?
2018-05-10 Provanställning efter tidigare arbete via bemanningsföretag
2018-05-08 Kan man skriva på en provanställning efter avslutat vikariat?

Alla besvarade frågor (54460)