Måste P-bolag/polisen vänta innan de utfärdar felparkerings- eller kontrollavgift?

2012-08-22 i Parkeringsböter
FRÅGA
hej, Har hört om att polisen/parkeringsföretag måste vänta i 11 min innan de utfärdar en p-bot. Stämmer detta? vi ställde bilen mindre än 10m från korsande körbanans närmaste ytterkant. stod i ca 7-8 min då vi hade ett nyfödd bebis med oss. på p-boten står det om att vi fick böter inom 1 min. tack på förhand.
SVAR
Hej och tack för din fråga,Om den olovliga parkeringen skett på tomtmark/parkeringsytor regleras den av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (se här). Har den olovliga parkeringen istället skett på t.ex. en gata i en tätort regleras förfarandet av lagen om felparkeringsavgift (se här).Det finns i dessa lagar inget stöd för att en polis eller ett parkeringsbolag skulle vara tvungna att vänta 11 minuter innan de utfärdar felparkerings- eller kontrollavgifter. Däremot kan en markägare som upplåter ett område för t.ex. parkering ha angett som villkor att kontrollavgift får tas ut tidigast efter viss tid. I så fall måste naturligtvis de som har befogenhet att ålägga parkörer kontrollavgift följa dessa föreskrifter.Vänligen,
Erik Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Saken kan bero på - för att avgöra om du parkerat fordonet eller ej. Tex vid lastning/lossning kan det ju vara befogat att låta en viss tid gå innan - för att förvissa sig... Likaså om parkeringen är avgiftsbelagd och du kan ha lämnat fordonet för att betala avgiften och i vissa fall växla till dig därför avsedda pengar. Även där P-skiva tillämpas kan du ju ha gått för att hämta ut en sådan hos ett därför anlitat ombud. Man kan för detta hävda "skälig tid" vilket annars motsätter kontrollavgift/böter som inte får "anses vara oskälig"...
2013-05-13 10:31
Då du brutit mot en generell regel (trf) så krävs ingen kontrolltid utan en felparkeringanmärkning kan utfärdas direkt. I motsats till trafikförordningens oskyltade, generella regler finns lokala trafikföreskrifter som utmärkes med skyltning. Där finns ofta en kontrolltid, tex 6 min på ett P-förbud för att en bilist skall hinna in med ngt skrymmande gods.
2014-05-16 13:04
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (264)
2018-05-21 Hur bestrids en parkeringsbot
2018-05-18 Kan man slippa parkeringsböter om p-automaten inte tar mynt som betalning?
2018-04-30 Tidsbegränsning vid parkering av fordon
2018-04-30 Kan jag kräva att den som ställt en bil på min mark ska betala parkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (54460)