Passiv delägare

2012-09-11 i Fåmansbolag
FRÅGA
Är det någon skillnad skattemässigt om man som passiv aktieägare i ett fåmansbolag äger mer eller mindre än 50% av bolaget?
SVAR
Hej,

Uppdelningen i skattelagstiftningen mellan aktivt och passivt delägarskap i fåmansföretag syftar till att förhindra att inkomster beskattas som kapitalinkomst trots att det egentligen rör sig om arbetsinkomster. De särskilda reglerna påverkar endast den som varit ”verksam i betydande omfattning”, alltså aktiva delägare, eftersom det endast är den aktiva delägarens inkomst som i någon del kan sägas utgöra arbetsinkomst. För passiva delägare gäller de vanliga kapitalvinst- och utdelningsreglerna oinskränkt, även om innehavet skulle vara över 50 %.

I vissa fall kan storleken på den passiva delägarens innehav få konsekvenser för de övriga delägarna, genom en undantagsregel i inkomstskattelagen som kallas ”utomståenderegeln”. Lite förenklat kan man säga att som utomstående räknas en passiv delägare som äger aktier i betydande omfattning (minst 30 %) och som har rätt till utdelning. Finns en sådan utomstående delägare kommer som huvudregel inte heller de aktiva delägarna att träffas av de speciella reglerna, utan beskattas som vanligt i inkomstslaget kapital för både utdelning och vinst. Denna undantagsregel återfinns i 57 kap 5 § inkomstskattelagen (här).

Hoppas att denna information har varit till hjälp!

Vänliga hälsningar,

Lukas Kanter
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fåmansbolag (11)
2020-01-01 Vem tillfaller det sparade utdelningsutrymmet vid försäljning av bolag?
2019-09-29 Utdelning kvalificerade andelar
2019-03-22 Beskattning av utdelning från kvalificerade andelar samt beskattning av inkomst av tjänst och statlig inkomstskatt
2018-12-01 Utdelning på kvalificerade andelar

Alla besvarade frågor (86852)