Kreditkort och preskriptionstid

2006-11-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Vad gäller betr. preskription av skuld som avser kreditkort/kontokort; exv. VISA kort, bensinkort etc. ? Är detta att betrakta som relaterat till "konsument fordran" m a o 3 års preskription eller "löpande skuldebrev" m a o 10 års presekription? Även en praktisk kommentar hur det oftast ligger till med denna fordringstyp uppskattas..
SVAR
Hej!

Såväl köp med kreditkort som betalkort anses vara kreditköp enligt konsumentkreditlagen.

Med kreditkort avses när korthavaren enligt avtalet med kortutgivaren har ett visst kreditutrymme att utnyttja. Utnyttjat utrymme betalas sedan enligt avtalet.

Betalkort kan användas vid inköp av olika slag. Dessa inköp faktureras sedan korthavaren, vanligen en gång per månad eller också belastar inköpet mer eller mindre direkt ett konto som korthavaren har hos exempelvis en bank.

Även kombinationer av betal- och kreditkort förekommer.

Således är även regeln om tre års konsumentpreskription tillämplig. (2 § 2 st Preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130)

Situationen kan självfallet ändras om exempelvis ett företag utställt någon form av kredit- eller betalkort för att företa kreditköp för företagets räkning.

Med vänlig hälsning

Daniel Waerme
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (892)
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?
2021-05-29 Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

Alla besvarade frågor (93138)