Semesterersättningens storlek

2006-11-26 i Övrigt
FRÅGA
Jag arbetar inom kommun som timanställd. Vilken procent har jag i semesterersättning, och räknar den ut på bara timlön eller ska även OB-tillägg räknas med.
SVAR
Hej.

Semesterersättning används som beteckning på den ekonomiska förmån som utgår till korttidsanställd arbetstagare som saknar rätt till semesterledighet. Det finns en lagstadgad rättighet att utfå minst 12 procent av den från arbetsgivaren under året förfallna lönen i semesterersättning, under förutsättning att ingen betald semester uttagits. Beräkningen av semesterersättningen avser hela lönen, alltså även med OB-tillägg. Du kan emellertid ha rätt till ännu större ersättning. Frågor om semesterersättningens beräknande regleras nämligen mer exakt i kollektivavtalet mellan din arbetsgivare och fackförening. Även om du inte är medlem i fackföreningen torde du omfattas av dessa regleringar (SemesterL 5, 16 och 28§).

Ola Davidsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)