Beskattning vid bostadsrättsförsäljning

FRÅGA
om jag säljer min bostadsrätt för 4 miljoner och köper en till min dotter o en till mej för 2 miljoner styck- måste jag betala skatt då?
SVAR
Hej,

Vid försäljning av en privatbostadsrätt _med vinst_ uppstår en kapitalvinst. Kapitalvinsten på en fastighetsförsäljning beräknas som skillnaden mellan köpeskillingen för bostadsrätten minskat med mäklararvodet och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet innefattar anskaffningskostnaden och även eventuella förbättrings- och reperationsutgifter som eventuellt har lagts ner på bostadsrätten. Denna vinst är skattepliktig enligt 46 kap. Inkomstskattelagen (IL) (se här)

Om du köper en ny bostad kan du under vissa förutsättningar få göra avdrag för uppskovsbelopp på vinsten för den bostad som du har sålt, dvs. skjuta fram beskattningen av vinsten. Denna möjlighet ges i 47 kap. IL.? Uppskovet är dock inte gratis då staten tar en schablonskatt eller ränta på uppskovet varje år. För att ha rätt till uppskovsavdrag krävs att din försäljning av ursprungsbostaden samt ditt köp av ersättningsbostaden uppfyller vissa kriterier.? Du kan nämligen bara göra avdrag för uppskovsbelopp om du säljer en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt som är din permanentbostad. För ersättningsbostaden krävs att den anses som privatbostad och du måste ha förvärvat ersättningsbostaden året före det att du sålde din ursprungsbostad eller senast året efter det att du sålde din ursprungsbostad. Du måste dessutom ha bosatt dig i ersättningsbostaden senast den 2 maj året efter förvärvet. Vad gäller uppskovet måste det uppgå till minst 50 000 kr och får maximalt uppgå till 1 450 000 kr för att slutligt avdrag ska medges, enligt 47 kapitlet 6-7 §§ inkomstskattelagen.

För vidare information hänvisar jag dig till Skatteverket: http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov.4.6d02084411db6e252fe80009532.html

Med vänlig hälsning,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?