Ansvar för fel vid köp av bostadsrätt

2006-12-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi har köpt en bostadsrätts radhus 1 november 2006 och ´har nu efter vi flyttat in 25 november upptäckt att golvet i ena badrummet saknar lutning mot golvbrunnen, vilket gör att vattnet under badkaret inte rinner ner när man ska duscha. Säljaren har inte upplyst om detta problem utan har hela tiden pratat om att badrummet är fackmassamässigt gjort osv. Vi har pratat med vårt försäkringsbolag som säger att det måste åtgärdas, det är inte godkänt då en fuktskada kan uppstå. Vad har säljaren för ansvar i detta fall? Vi önskar att de ersätter kostnaden för att åtgärda detta som skulle gå på runt 20 000:-. Vi har inte anlitat någon besiktingsman när vi köpte bostadsrätten då vi inte ansåg att det fanns några synliga fel och säljaren eller mäklaren uppmanande inte oss att göra det heller. Vad som tillkommer är att säljaren ljugit om varför badkars fronten inte satt på plats, först sa hon att det var pga den inte fick plats efter omkakling, sen när vi konstaterade att det visst gjorde det så sa hon att de inte hade den pga trasiga fästen, men det visar sig nu att det var pga man måste stå och skrapa bort vatten under hela badkaret så fort man duschat, man kommer inte åt under badkaret om fronten är på. Vad kan vi göra? Mvh Carolina.
SVAR
Hej!

I första hand gäller det köpeavtal som tecknats mellan köpare och säljare. Finns inte den uppkomna situationen eller frågan reglerad i avtalet blir i andra hand, då det rör sig om köp av bostadsrätt, köplagen (KöpL) här tillämplig.

Badrumsgolvet skulle kunna utgöra ett fel i varan. Definitionen av fel finns i 17 § KöpL där det bl.a. framgår att det är ett fel om varan inte stämmer överens med vad som avtalats. I 18 § KöpL sägs att som fel räknas även om varan avviker från uppgifter som säljaren lämnat om varans egenskaper före köpet och dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Den situation du beskriver skulle alltså kunna utgöra ett fel enligt 18 § KöpL. För att ett fel ska anses föreligga krävs också att felet fanns vid köpet, 21 § KöpL, vilket alltså är rätt uppenbart i detta fall.

Skulle man anse att golvet i badrummet utgör ett fel i varan har man som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet och om det inte sker kräva ersättning för kostnader för att själv avhjälpa felet, 34 § KöpL. För att göra gällande ett fel måste man som köpare reklamera felet till säljaren inom skälig tid från att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, 32 § KöpL. Vad som är skälig tid beror på felets art och vilken typ av vara det rör sig om, någon generell tid finns inte så ju tidigare desto bättre. Efter två år från köpet förlorar man helt rätten att reklamera fel om säljaren inte har lämnat någon form av garanti (då reklamation kan göras under hela garantitiden), handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Har man som köpare undersökt varan före köpet får man som fel inte åberopa sådant man borde ha märkt vid undersökningen, 20 § KöpL. Det blir här alltså en bedömning av om ni som köpare vid undersökningen borde ha upptäckt att badrumsgolvet saknade fall mot golvbrunnen. Till er fördel skulle kunna tala att säljaren har uttryckt att badrummet är ”fackmannamässigt utfört” och de skiftande förklaringarna kring badkarsfronten. Till er nackdel talar dock att felet troligen hade varit relativt enkelt att upptäcka vid undersökningen. Vad gäller säljarens uttalanden krävs naturligtvis även att dessa på något sätt går att bevisa.

Något definitivt svar går därför inte att ge utan det beror dels på vad som står i avtalet, dels om felet borde ha upptäckts vid undersökningen eller om säljarens felaktiga uppgifter om badrummet kan anses tillräckliga. Kan situationen inte lösas föreslår jag att ni tar kontakt med en sakkunnig för vidare rådgivning.

Mvh
Ludvig Lagerkranz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-06-16 Ångerrätt vid köp på nätauktion?
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?

Alla besvarade frågor (93141)