Arvsskatt, svensk och amerikansk

2012-12-04 i Arvsskatt
FRÅGA
Hej, skall just göra bouppteckning med min bror, efter vår mammas bortgång. Min mamma bodde i Sverige. Jag har bott i USA sedan 1998, fortfarande svensk medborgare. Vilka skatteregler gäller för eventuellt kaptial jag ärver? Hur skall det deklareras och var, både USA och Sverige? Hur hög är skatten som måste betalas? Beror det på arvsbeloppet eller är det en satt procent oavsett belopp? Tacksam för svar.
SVAR
Hej,

Arvsskatten avskaffades i Sverige den 1 januari 2005 och i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen stadgas att förvärv genom arv är skattefria. Därför behöver inte arvet heller tas upp i inkomstdeklarationen i Sverige.

I USA finns ingen skatt på arv efter utländska arvlåtare. Om ditt arv däremot överstiger $100 000 kan du behöva ta upp arvet i din deklaration till de amerikanska skattemyndigheterna. För detta finns ett särskilt formulär, Form 3520, som du hittar här http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f3520.pdf.

Med vänlig hälsning,

Axel Bonning
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (114)
2021-05-05 Är arvsskatten en avdragsgill anskaffningskostnad?
2021-04-26 Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?
2021-03-28 Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?
2021-03-26 Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?

Alla besvarade frågor (92058)