Uppsägning av bostadslägenhet

2012-12-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor som inneboende och skickade i slutet på oktober rek. med uppsägning till min hyresvärd. Nu har min hyresvärd struntat i att kvitera ut brevet och det har kommit tillbaka till mig. När räknas kontraktet som uppsagt? Vad måste jag göra för att det ska va uppsagt? Jag vill inte va bunden längre utan vill flyta ut efter Januari. Tacksam för hjälp!
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Regler om uppsägning av en hyresbostad regleras i 8§, 12 kapitlet, Jordabalken (även kallad "hyreslagen" se: här).

I hyreslagens 8§, 4 stycke framgår att om din hyresvärd har sin hemvist här i Sverige kan man sända uppsägningen i rekommenderat brev. Uppsägningen anses då ha skett när det rekommenderade brevet har avlämnats för postbefordran under din hyresvärds vanliga adress. Detta betyder att om du skickar uppsägningen i rekommenderat brev, anses hyresvärden ha fått uppsägningen i samma stund som du har lämnat brevet på postkontoret (förutsatt att du skickat det till din hyresvärds vanliga adress eller den adress som denne uppgivit för dig). Hyresvärden anses alltså ha fått uppsägningen även om brevet inte blir utlöst eller kommer bort.

Det är viktigt att du behåller en kopia av din uppsägning och kvittot du fick på posten. (Det är datumet på postkvittot som är avgörande då det ligger till grund för när uppsägningstiden började löpa.) Har du inte kvar kvittot eller annat liknande bevis som du fick när du skickade det rekommenderade brevet är det svårt att just bevisa att du verkligen har skickat uppsägningen till din hyresvärd. Du måste om så är fallet säga upp hyresavtalet igen. Detta betyder i sin tur att du kommer ha en uppsägningstid på 3 månader (om ni inte har avtalat om kortare uppsägningstid i hyreskontraktet).

Ett hyresavtal som löper på obestämd tid upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningen (hyreslagen 4§, 1 stycket, 1 punkten). Uppsägningstiden räknas alltid i hela kalendermånader. Detsamma gäller om hyresavtalet löper på bestämd tid och hyrestiden är längre än 3 månader (hyreslagen 4§, 2 stycket, 3 punkten).

(Hade du i stället valt att skicka uppsägningen i ett vanligt brev, är du tvungen att kunna visa att hyresvärden har fått uppsägningen. Det är alltså en fördel att skicka brevet rekommenderat.)

Med vänlig hälsning

Karin Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?