Överlåtelse av hyresrätt

2012-12-13 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, vi har haft en hyrelägenhet i 20 år(2 vux +2 barn). Vi kommer att köpa bostadsrätt om ett år. Kan man innan dess lägga till ena sonen(18 år) på hyreskontratktet så att han kan ta över hyreslägenheten?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Reglerna om hyra finner man i Jordabalkens 12:e kapitel, även kallad "hyreslagen" (se: här).

I ert fall handlar det om en överlåtelse av hyreslägenheten (till er son). Detta regleras i hyreslagens 32-38 §§. Utgångspunkten i 32§ är att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Däremot finns vissa undantag.

Det undantag som kan bli aktuellt här finns i 34§. Paragrafen säger att om ni ska flytta så kan ni överlåta er hyreslägenhet till en närstående (hit räknas bland annat ens egna barn) som varaktigt sammanbor med er. Vad som räknas med "varaktigt sammanbor" finns inte definierat, utan bedöms från fall till fall. Bostadsdomstolen har i ett rättsfall uttalat sig att man ska ha varit sammanboende under åtminstone ett par år. Då er son är 18 år antar jag att han fortfarande bor hemma och att rekvisit bör vara uppfyllt.

Mitt förslag är att ni framför er önskan till er hyresvärd om att ni vill överlåta er hyreslägenhet till er son. Går hyresvärden inte med på detta kan ni göra en ansökan om överlåtelse till hyresnämnden, se: http://www.hyresnamnden.se/Overlata-bostadslagenhet/Ansokan/.

Hyresnämnden ska lämna tillstånd till överlåtelsen om man kan anse att hyresvärden skäligen bör acceptera överlåtelsen. Man ser då till den som ska överta lägenhetens vilja och förmåga att fullgöra hyresavtalet och till dennes personliga egenskaper.

Med vänlig hälsning

Karin Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?