Felaktig boyta angiven i objektsbeskrivning

2006-12-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, om jag skulle mäta min nyinköpta bostadsrätt och upptäcka att areaangivelsen inte stämmer mot vad som står i prospektet. Undrar om det finns någon möjlighet att kräva återbetalning av felangiven boarea vid köp av bostadsrätt. Spelar det någon roll om det är föreningen som lämnat uppgiften till mäklaren?
SVAR
Eftersom en bostadsrätt utgör lös egendom blir köplagen tillämplig på köpet. Köplagen är dispositiv vilket innebär att den gäller i den utsträckning inte annat har avtalats mellan dig och säljaren(här).

Om boytan är uttryckligen angiven i köpeavtalet men det senare visar sig att den faktiska boytan är mindre än vad som angivits föreligger fel i varan ( här ) . Som köpare kan du då göra gällande ett antal påföljder ( här ) . Lämpligt i förevarande fall är att begära prisavdrag ( här ).

Även när boytan finns angiven i objektsbeskrivningen men inte i avtalet kan det vara fråga om fel i varan, förutsatt att den faktiska boytan är mindre än den som angivits i objektsbeskrivningen. Säljaren har ett ansvar för uppgifter som mäklaren lämnat i objektsbeskrivningen för dennes räkning om uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet ( här ). Om så är fallet föreligger fel i varan och du kan begära prisavdrag enligt ovan.

I fastighetsmäklarlagen finns vissa skyldigheter som fastighetsmäklare har att leva upp till. Bland annat ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt, iaktta god fastighetsmäklarsed samt tillvarata både säljarens och köparens intresse. Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter kan han bli skyldig att utge skadestånd ( här ). Enligt rättspraxis kan en fastighetsmäklare i allmänhet vidarebefordra uppgifter som han får från säljaren eller föreningen utan att själv kontrollera uppgifterna. Endast om det finns anledning att misstänka att uppgiften är felaktig är mäklaren skyldig att kontrollera den innan den vidarebefordras.


Vänligen,
Filip Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (892)
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?
2021-05-29 Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

Alla besvarade frågor (93138)