vårdplikt och kvarlämnade saker i hyresgästens förråd

2012-12-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag har ett liknande problem som tas upp här, http://lawline.se/answers/15027 med skillnaden att jag bor i hyresrätt och att mitt förråd varit olåst under en längre period. Någon har alltså ställt in alternativt dumpat sina saker i mitt förråd och min hyresvärd säger nu att det är min uppgift att städa/ta hand om detta trots att det inte är mina saker. Kan jag också kontakta Kronofogdemyndigheten och begära särskild handräckning, vilket Lawline rekommenderade i ärendet ovan? Jag har tyvärr ingen aning om vems sakerna är och eftersom jag inte vet när sakerna placerades i mitt förråd går det inte att få fram info om vem som ställt sakerna där genom att kolla logguppgifter. Om jag inte kan vända mig till Kronofogdemyndigheten eftersom jag inte har någon att anmäla, är det verkligen mitt ansvar att ta hand om/städa undan dessa saker när hyresvärden eller -bolaget aldrig informerat mig om att mitt förråd ska hållas låst och det heller inte står något om detta i hyresbolagets stadgar eller trivselregler? Vad har ni för råd till mig?
SVAR
Hej och tack för din fråga! Precis som du säger blir det svårt att begära särskild handräckning när du inte vet vem som har lagt dit sakerna. Som hyresgäst har du vårdplikt över din lägenhet och det som hör därtill. Är det ditt förråd har du därför ansvar över att det vårdas i enlighet med de krav hyreslagen ställer. Vårdplikten bör innefatta en skyldighet att hålla låst i förråd så att inte obehöriga tar sig in och t.ex. förstör saker, i ett sådant fall bör du kunna bli tvungen att ersätta skadan till hyresvärden. Hyresvärden har dock ett övergripande ansvar enligt JB 12:15, där han ska se till att lägenheten uppnår till boendestandarden och så vidare. Angående sakerna i förrådet är det lite oklart vad som skall göras. Det är nog ditt ansvar så länge du bor där att hålla reda på ditt förråd, dock är det lite oklart vad hyresvärdens generella vårdplikt innebär. Det skulle kunna vara så att han har ett ansvar att hålla förrådet i bra skick då hyresvärden har ansvar för löpande underhåll och att hålla lägenheten i ett bra skick. Dock är det du som haft förrådet olåst vilket nog bör innebära att ansvaret har gått över på dig om du vill få bort sakerna. Det är lite oklart utifrån uppgiften kring när sakerna lämnades i förrådet, men om det är en tidigare hyresgäst som lämnat kvar sakerna övergår dessa saker efter 3 månader till hyresvärden. Detta skulle i så fall innebära att det är hans skyldighet att ta bort dom. Dock förstår jag främst din fråga som att sakerna lämnats i förrådet under tiden det tillhört dig, och då är det nog tyvärr så att du är skyldig att städa bort och även skyldig att hålla det låst, det följer nog av den vårdplikt du har över lägenheten och det som hör därtill(inklusive förråd.)
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?