Hyresgästens vårdplikt

2012-12-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Efter att vi flyttade ur vår tidigare lägenhet kräver hyresvärden 2800 av oss för omtapetsering för ett helt utrymme p.g.a. flottfläckar på väggarna. Rummet omtapetserades senast 2006-03. Värden kräver även 3896 för omläggning av golv p.g.a. jack i mattan. En ny matta lades enligt hyresvärden in 2009-06. Till sist finns ett krav på 605 kronor för ett trasigt handtag till spisen. Flottfläcken i sovrummet kommer sig av att vi hade sängen mot väggen och att det därför bildades en större fläck då håret kom mot väggen. De jack som omnämns i mattan har uppstått av benen på sängen, vilka tydligen var något sneda och därför sjönk ner i mattan. Det har även bildats några mindre hack i mattan efter att vår förra säng gick sönder och ramen föll mot golvet. Det handtag till spisen som var trasigt är den 1,5 * 1 cm stora plastknapp som man trycker ned för att öppna själva spisluckan. Jag har varit i kontakt med den nya hyresgästen som tog över lägenheten i november månad. Enligt henne har hyresvärden inte åtgärdat något av det som de kräver ersättning för. Min fråga till er är om detta verkligen är någonting som man som hyresvärd kan kräva ersättning för?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga!

Hyresgästens rättigheter och skyldigheter återfinns i 12 kap jordabalken (JB), även kallad ”hyreslagen”, se här.

Hyresvärden har enligt 12 kap 15 § JB underhållsskyldighet och skall med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Hyresvärden ansvarar alltså för normalt slitage på lägenheten. Med skäligt tidsmellanrum innebär en tidsintervall uppåt ca 14 år men detta kan variera med hänsyn till bland annat lägenhetens och familjens storlek.

Som hyresgäst har du däremot en vårdplikt som innebär att du skall väl vårda lägenheten och vad som hör till den. Du är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse. Du är även ersättningsskyldig för skada som orsakats av någon annan i ditt hushåll, gäst eller annan som befunnit sig i lägenheten.

De skador du anger, dvs. fettfläckar på tapeter, jack i golvmatta och trasigt handtag till spisen, torde falla in under din vårdplikt vilket medför att du är skyldig att ersätta skadorna. Fettfläckar på tapeter har i tingsrättsdomar ansetts utgöra onormalt slitage. Det är dock svårt för mig att avgöra om de belopp som din hyresvärd har begärt är skäliga i sig.

Med vänlig hälsning,

Linda Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?