Huvudsaklighets- och kontinuitetsprinciperna i skatterätten

FRÅGA
Jag vill sälja mina 20% i ett fritidshus under taxeringsvärde till mina syskon, för att slippa vinstskatten. Om de efter utköpet ger mig en gåva på 55000:- per man, kan jag hamna i konflikt med skatteverket då?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

En försäljning av en fastighet, eller en andel av en fastighet,under det taxeringsvärde som belöper på hela fastigheten, eller på andelen, skajämlikt den s.k. huvudsaklighetsprincipen i sin helhet hänföras till gåva,vilket enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) inte utlöser någon kapitalvinstbeskattning.Istället kommer dina syskon att försättas i din skattemässiga situation. Dettaenligt den s.k. kontinuitetsprincipen, vilken, beträffande kapitalvinster, återfinns i 44 kap. 21 § IL.Gåvor är inte inkomstskattepliktiga, 8 kap. 2 § IL.

Ett upplägg likt det du beskriver ligger helt inom lagensråmärken och Skatteverket kommer inte ha några synpunkter på det hela.

Med vänlig hälsning,

Rikard Wahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (247)
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.
2021-04-18 Kan man kvitta skatt på vinst vid husförsäljning när man köper en ny fastighet?

Alla besvarade frågor (93062)