Deklarationsskyldighet för utlandssvensk

2006-12-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej ... Hoppas att ni kan hjälpa mig med den här frågan.. Jag är utlandssvensk, och bor permanent i södra Europa, nu undrar jag om jag blir tvungen att deklarera i Sverige eftersom jag har fått arv efter svensk förälder som bodde i Sverige. Det gäller en andel i en fastigghet och några få fonder...Tack för hjälpen
SVAR
Hej,

Som utlandssvensk så är man ofta begränsat skattskyldig i Sverige enligt 3:17 § Inkomstskattelagen (se http://www.lagen.nu/1999:1229#R60). Dock så innebär inte permanent utomlands-boende att man automatiskt är begränsat skattskyldig, då man p.g.a. t.ex. väsentlig anknytning till Sverige fortfarande kan anses obegränsat skattskyldig i Sverige, enligt 3:3 § Inkomstskattelagen (se http://www.lagen.nu/1999:1229#K3). Utifrån det sätt du formulerat din fråga så utgår jag dock i ditt fall från att du i nuläget är begränsat skattskyldig i Sverige. Begränsat skattskyldiga är endast skattskyldiga för inkomster som på det ena eller det andra sättet hänför sig till Sverige, d.v.s. har sin källa i Sverige. Då du ärvt en del i en fastighet, vars ägande är skattepliktigt enligt Lag om statlig fastighetsskatt (se här), så blir du därmed också deklarationsskyldig för denna. Också om du skulle välja att sälja din andel i fastigheten så skulle detta behöva deklareras, då en eventuell kapitalvinst är skattepliktig. Vad gäller fonderna så beror det på vad det är för typ av fonder, då vissa fonder undantas från deklarationsplikt. För närmare information vad avser fonderna så hänvisar jag dig till Skatteverkets skatteupplysning, då de mer exakt kan klargöra vad som gäller för de specifika fonderna (kontaktuppgifter finner du på www.skatteverket.se).

För att förtydliga är det alltså inte det faktum att du mottagit ett arv som medför deklarationsskyldighet, utan istället att själva ägandet av den ärvda egendomen (fastigheten) är skattepliktigt. Du skall dock endast deklarera för fastighetsägandet avseende den del av året som den varit i din ägo. Slutligen så omfattar deklarationsskyldigheten endast den ärvda egendom, och inte eventuella övriga inkomster från ditt bosättningsland som tidigare år inte varit deklarationspliktiga.

Vänligen,
Carl Johan Zimdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86926)