Dolt fel i badrum (bostadsrätt)

2006-12-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag köpte en bostadsrätt för ett litet tag sedan och efter köpet säger ordföranden i bostadsrättsföreningen att i och med att badrummet inte är helkaklat kan fuktskador uppkomma. Vilket kan innebära att jag i slutändan kan bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen om min granne får problem av fuktskadan. Enligt föreningen finns det ett sätt att undvika detta och det är genom att helkakla badrummet, vilket för min del skulle innebära en hög kostnad. Borde jag inte fått reda på detta innan köpet? Hur ska jag gå tillväga?
SVAR
Hej,

Vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen och dess regler till skillnad från köp av fast egendom då jordabalken gäller. Köplagen kan du läsa här.

För att du ska ha rätt till ersättning måste det först konstateras att lägenheten haft ett fel vid tiden då du köpte den. Om det fanns en fuktskada redan vid köpet måste det anses utgöra ett fel, däremot är det tveksamt om ett fel föreligger enbart genom att ett säkert ytskikt saknas. I äldre bostäder är det vanligt att vattensäkert ytskikt saknas helt eller delvis eftersom man inte duschade lika ofta förr som nu.

Om slutsatsen är att lägenheten är behäftad med ett fel måste du även visa att du fullgjort din undersökningsplikt.

Denna är inte lika långtgående som vid köp enligt jordabalken, men du måste ändå visa att felet inte hade gått att upptäcka vid en normal undersökning.

Om felet består i att det fanns en fuktskada redan vid köpet bör du kunna hävda detta, däremot blir det svårt att påstå att det inte gick att se att badrummet inte var helkaklat.

Om det fanns en fuktskada vid tiden för köpet krävs att du reklamerar felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Maxtiden är dock 2 år utom i de fall säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Exakt vad "i strid mot tro och heder" innebär är inte klarlagt i praxis, men i vart fall måste det röra sig om någon sorts medveten illojalitet från säljarens sida.

Slutsatsen är alltså att bara det faktum att badrummet inte är helkaklat troligtvis inte medför att lägenheten anses ha varit behäftad med ett fel och att om så ändå skulle vara fallet blir det svårt att visa att du inte borde ha upptäckt detta. Undantaget skulle vara om du kan visa att du fått någon slags utfästelse från säljaren om att det skulle vara helt riskfritt att blöta ned den ej kaklade delen av badrummet. Då kan du nämligen hävda att lägenheten skiljer sig från det som utfästs av säljaren.

Om det däremot förelegat en fuktskada vid köpet är det ofta möjligt att visa att denna inte upptäckts och inte borde ha upptäckts vid en undersökning. Därmed kan du få ersättning både för felet i sig och för de följdskador som uppstått innan köpet. Det är dock svårare att få ersättning för eventuella skador som uppstått efter köpet eftersom du då antagligen skulle anses bort veta att du måste vara försiktig med att duscha på en yta utan vattensäkert ytskikt.

Frågor av detta slag är ofta svåra att hantera själv. Därför rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som är specialiserad på området, eller i vart fall kontaktar en besiktningsman, mäklare eller någon annan inom branschen.

Mvh
Ingela Höggren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (884)
2021-04-30 Vad kan jag göra när ett företag inte betalar tillbaka pengar de är skyldiga mig?
2021-04-30 Formkrav för gåvobrev
2021-04-30 Nya fel efter reparation av bil
2021-04-29 Ångerrätt genom distansavtalslagen där ingen återbetalning skett

Alla besvarade frågor (92074)