Anställning och betalningsanmärkningar

2006-12-19 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Har en fråga om anställning och betalningsanmärkningar. Har jag en skyldighet att berätta för min arbetsgivare att ja har betalningsanmärkningar?? Och kan dom neka mig anställning för att ja har betalningsanmärkningar. Har jobbat där i snart 6 mån, varav 3 mån är med lönebidrag. Om 3 mån vill företaget anställa mig igen med lönebidrag, men har nu fått kännedom om att ja har kronofogden efter mig. Nu vill dom ha reda på hur mycket mina skulder är på, och dom ifrågasätter nu om dom ska anställa mig igen. Jobbet jag utför har ingenting med pengar att göra, utan är ett hantverksjobb. Tack på förhand.
SVAR
Hej!

En arbetsgivare har i princip rätt att anställa vem han vill. Det finns dock regler om att f.d. fast anställda arbetstagare som tidigare blivit uppsagda på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till nyanställning.

Om jag förstår din fråga rätt så är du nu provanställd. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd (LAS), som du hittar http://lagen.nu/1982:80, får en sådan provanställning endast omfatta högst sex månader, men den regeln kan modifieras i kollektivavtal. Till skillnad mot vad som gäller för en vanlig anställning så krävs det inte saklig grund för uppsägning av provanställda, det vill säga att en arbetstagare med provanställning kan sägas upp utan att arbetsgivaren behöver ange några som helst skäl för detta. Om anställningen fortsätter även efter sex månader övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. I så fall behöver arbetsgivaren saklig grund om han vill säga upp arbetstagaren. Minst två veckor innan de sex månaderna har gått måste arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om att provanställningen inte kommer att övergå i en tillsvidareanställning, 31 § LAS. Görs inte detta har arbetstagaren rätt till skadestånd.

Din arbetsgivare har alltså full rätt att välja om han vill anställa dig eller inte, om det inte skulle vara diskriminering att inte anställa dig. Ingenting i din fråga tyder dock på det.

Det som du angett som problemet är betalningsanmärkningarna. Din arbetsgivare har ingen rätt att kräva att du ska berätta om dina betalningsanmärkningar, men du har å andra sidan ingen given rätt att bli fast anställd. Det verkar som att arbetsgivaren har en uppfattning om att anmärkningarna påverkar din lämplighet för arbetet. Du har alltså att övertyga arbetsgivaren om att problemen med kronofogden inte påverkar din arbetsförmåga, kanske att du håller på att ta dig ur de ekonomiska problemen.

Frågor kring arbetsrätt regleras till stor del genom kollektivavtal, du kan kontakta fackföreningen på arbetsplatsen för att få hjälp i dessa avseenden. Hoppas du i alla fall fått viss vägledning av mitt svar, återkom annars.

Med vänlig hälsning
Emil Alin Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)