Turordningsregler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist

2006-12-29 i Övrigt
FRÅGA
Hej Jag undrar vad som gäller vid uppsägning pga arbetsbrist. Företaget har vid tidpunkten ett visst antal tillsvidareanställda men också sängongsanställda. Om man följer LAS så ska så kan väl inte bara de tillsvidareanställda komma ifråga. Jag menar att de som är anställda på viss tid måste AG först ta bort innan uppsägningar av tillvidareanställd personal kan göras? AG hävdar att det är kontraktsbrott att säga upp de som är säsongsanställda. Jag hittar inga tolkningar i lagtexten
SVAR
Hej.

När arbetsgivaren säger upp anställda p.g.a. arbetsbrist sker i princip ingen företagsekonomisk prövning av arbetsgivarens beslut, 7 § LAS. Det är således upp till arbetsgivaren att fritt bedöma arbetsplatsens behov av arbetskraft. Arbetsgivaren är emellertid skyldig att beakta turordningsreglerna i 22 §. Beroende på arbetsplatsens storlek och verksamhet kan turordningslistorna se olika ut. I princip åtskiljs dock olika kollektivavtalsområden, d.v.s. arbetare och tjänstemän har i regel separata turordningslistor. Turordningslistan fastställs vidare separat för varje driftsenhet, alternativt om flera driftsenheter finnes på samma ort via en gemensam turordningslista. Turordningen bestäms genom arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Anställningens art och omfattning saknar i princip betydelse vid beräkning av anställningstiden. Anställningar på deltid och tidsbegränsade anställningar räknas på samma sätt som anställningar på heltid och fasta anställningar. Emellertid kan 22 § åsidosättas genom kollektivavtal. Därför är det lämpligt att undersöka förutsättningarna och ta kontakt med ditt fackförbund. Arbetsgivaren har nämligen en skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisation enligt 29§ LAS samt 11-14§ MBL.

LAS hittur du http://www.lagen.nu/1982:80 och MBL http://www.lagen.nu/1976:580.

Mvh


Ola Davidsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)