Beskattning av skadestånd från utlandet

2006-12-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag är för närvarande i tvist med ett amerikanskt företag där skadeståndet gäller personligt lidande och skadeståndspengarna betalas ut från USA. Är jag skyldig att betala skatt för skadestånd om pengarna ska betalas in på ett svenskt bankkonto?
SVAR
Hej,

Är Du bosatt i Sverige, vistas i Sverige stadigvarande eller har på annat sätt en väsentlig anknytning till Sverige är Du att betrakta som obegränsat skatteskyldig i Sverige. Detta betyder att alla Dina inkomster skall tas upp för beskattning i Sverige. Se inkomstskattelagens 3 kap 3, 7 och 8 §§ http://www.lagen.nu/1999:1229. I 10 kap. 2 § samma lag står det att inkomster av engångsbelopp på grund av personskada behandlas som inkomst av tjänst. Om jag uppfattat Din fråga rätt handlar det således om detta och beloppet skall tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Egentligen spelar det med andra ord ingen roll om pengarna förs in någon annanstans än i Sverige ur lagens synvinkel då Du är obegränsat skatteskyldig i Sverige. Pengarna skall tas upp till beskattning det inkomstår de kan disponeras eller på något annat sätt kommer Dig till del.

Med vänlig hälsning,

Henric Roth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86924)