Begära omplacering vid ändrade förhållanden i hemmet?

2007-01-04 i Övrigt
FRÅGA
Mina hemförhållanden har ändrats så att jag inte längre kan fortsätt arbeta på den tjänst med obekväm arbetstid som jag har nu. Kan jag begära eller önska av min chef att bli omplacerad? Vad har jag annars för möjligheter?
SVAR
Hej! Den omplaceringsskyldighet som finns lagstadgad är den som återfinns i Lagen om anställningsskydd (LAS) och aktualiseras när en arbetsgivare skall säga upp en anställd. När en arbetstagare drabbas av ändrade förhållanden i hemmet finns det alltså ingen lagstadgad omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren. Det följer av allmänna rättsprinciper inom arbetsrätten att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet.

Däremot kan det förhålla sig annorlunda i ditt anställningsavtal samt i eventuellt kollektivavtal, där andra regleringar till förmån för arbetstagarna kan finnas. Självfallet kan du önska av din chef att bli omplacerad!

Jag föreslår att du i första hand ser över vad som finns avtalat mellan dig och din arbetsgivare. Du kan även vända dig till en fackförening och fråga om hjälp hos dem, samt om något kollektivavtal rör frågan.

Mvh
Peter Ahlström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98708)