Sammanlagd anställningstid hos en arbetsgivare

2007-01-05 i Övrigt
FRÅGA
Hej. Hur ska man tolka den "sammanlagda anställningstiden hos en arbetsgivare"? Är det inklusive tidigare anställningar hos en och samma arbetsgivare? Skall även anställningstid vid övergång av verksamhet inräknas också ?
SVAR
Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) behöver man fastställa en arbetstagares sammanlagda anställningstid bland annat för att kunna bestämma turordningen vid uppsägning. Då utgår man ifrån de bestämmelser som finns i 3§ LAS om beräkning av anställningstid, se här.

Anställningstiden omfattar all den tid som arbetstagaren tidigare varit anställd hos arbetsgivaren. Även tid då arbetstagaren haft andra uppgifter än de nuvarande samt arbetat i annan omfattning, exempelvis deltid, får inräknas.

Om anställningen övergår till en ny arbetsgivare som övertar hela eller del av den tidigare arbetsgivarens verksamhet, får även tid före övergången medräknas i den sammanlagda anställningstiden.

Hanna Adamson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1991)
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?
2022-01-09 Får ägaren kamerabevaka anställda på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (98481)