Uppsägning på grund av arbetsbrist

2007-01-25 i Övrigt
FRÅGA
Hej, jag är peronsligassistent som har en nattjänst. Nu tar de bort nattjänsten och mitt jobb försvinner. Stockholmsstad har ingen ny nattjänst åt mig utan vill sätta mig på dag-pass. I arbetsavtalet är jag anställd natt. Frågan är om ett jämnlikt arbete inom vården är att byta från natt till dagpass.
SVAR
Hej,

Arbetsgivare kan säga upp anställda på grund av arbetsbrist. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur arbetsuppgifterna skall fördelas och om han/hon vill minska antalet anställda. Skälen kan vara av ekonomisk eller organisatorisk art. Arbetsgivaren är dock skyldig att undersöka om en arbetstagare kan placeras på en annan del av företaget, även om det skulle slå ut någon som är längre fram i turordningen.
Ifall det inte finns några liknande uppgifter att erbjuda ska arbetsgivaren försöka erbjuda något likvärdigt.

Du måste se ifall det finns något arbete som är mer likt dina gamla uppgifter eller om det finns möjlighet till omplacering? Ifall svaret är nej har inga fel begåtts.

Lycka till och vänliga hälsningar,

Lucas Geisler
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96479)