E-postmeddelanden i rättstvister

2007-01-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Ar uttalanden/pastaenden i E-post bindande i rattstvister?
SVAR
Hej!

I sverige har vi en princip om fri bevisprövning vilket innebär att parterna i en rättegång får åberopa all den bevisning som man kan få fram (tex. ett e-postmeddelande). Det är sedan upp till domstolen att bedöma dess värde.

Vänligen
Christina Weilander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1094)
2020-12-02 Vad ska finnas med i ett överklagande?
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse

Alla besvarade frågor (86937)