Beskattning vid försäljning av andelar i fåmansbolag

2007-01-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hur mkt skatt behöver jag betala på min försäljning av mina andelar i ett fåmannabolag?
SVAR
Hej!

Kapitalvinst på kvalificerad andel till del den överstiger det sparade utdelningsutrymmet skall tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst som motsvarar det sparade utdelningsutrymmet skall tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital. (Inkomstskattelagen 57:21, se http://www.lagen.nu/1999:1229)

Det sparade utdelningsutrymmet beräknas enligt 57:13. Sparat utdelningsutrymme utgörs av sådana gränsbelopp (som beräknas enligt 57:10-12) som inte utnyttjats.

Gränsbeloppet är antingen 1,5 inkomstbasbelopp (64 950 för 2006) eller ett annat belopp som bl a baseras på löneunderlaget och är betydligt mer invecklat att beräkna.

Den övervägande delen av sveriges fåmansföretagare tjänar på att använda den enklare, sk schablonmetoden. Om du vill göra den mer invecklade beräkningen föreslår jag att du kontaktar en skattekonsult.

Utdelning som överstiger årets gränsbelopp beskattas som tjänst, medan den del som täcks av årets gränsbelopp kapitalbeskattas och tas upp till två tredjedelar.

När du säljer dina andelar kommer alltså den del av försäljningen som överstiger sparad utdelning (sparade gränsbelopp) att beskattas i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst upp till sparad utdelning beskattas i inkomstslaget kapital och tas upp till två tredjedelar.

Tjänstebeskattning innebär att kommunal inkomstskatt (65:3) samt statlig inkomstskatt (65:5) skall erläggas. (totalt 31-57%)

Kapitalbeskattning innebär att två tredjedelar beskattas med 30%. (65:7) (totalt 20%)

Med vänliga hälsningar
Daniel Waerme
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86836)