Konkurrenade verksamhet, grund för avsked?

2007-01-22 i Övrigt
FRÅGA
Har jag som arbetsgivare (bemanninsgsföretag) någon möjlighet att kontrollera om min personal samtidigt arbetar hos en konkurrent? Har fått information om att viss anställd uppbär sin garantilön hos mig och inte svarar när vi ringer om uppdrag då hon arbetar hos konkurrerande företag. Hur ta reda på fakta och hur går man vidare om det visar sig stämma?
SVAR
Hej!

Enklast är att ta kontakt med Skatteverket och kontrollera om arbetstagaren i fråga uppbär lön som hon skattar för från det andra företaget.

Visar det sig vara fallet kan grund för avsked föreligga. En arbetstagare är skyldig att vara lojal mot sin arbetsgivare. Denna skyldighet följer av anställningsavtalet och lojalitetsprincipen.

Enligt AD:s praxis bryter en anställd på ett allvarligt sätt mot lojalitetsprincipen om han eller hon medan anställningen består, bedriver med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Man måste dock göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter för att avgöra om det rör sig om otillåten konkurrens. I allmänhet krävs någon form av skada för arbetsgivaren.

I bedömningen ska man ta hänsyn till dessa faktorer: Den typ av verksamhet med vilken konkurrensen sker, arbetstagarens ställning i bolaget och hans eller hennes möjligheter att utnyttja företagshemligheter.

I detta fallet låter det som att Ni lider skada eftersom arbetstagaren inte svarar när Ni ringer om uppdrag men fortsätter uppbära garantilön. Grund för avsked enl. 18 § LAS, se http://www.lagen.nu, torde enligt min mening föreligga

Med vänliga hälsningar

Ellen Sederholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96479)