Upphörande av visstidsanställning

2007-01-28 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Har en arbetsgivare rätt att inte förlänga projektanställning på grund av att arbetstagaren blev psykiskt sjuk av sysslolösheten under vintern. Uppsägningen skedde per telefon från arbetsledare och med endast den motiveringen att arbetet \"nog inte var passande\" Med vänlig hälsning
SVAR
Hej!

Jag tolkar din fråga som att projektanställning löpt ut och att arbetsgivaren därefter inte velat förlänga anställningen med ytterligare en projektanställning eller en tillsvidareanställning. Jag utgår vidare från att projektanställningen är en sådan visstidsanställning som nämns i 5 § Lagen om anställningsskydd, se http://www.lagen.nu/1982:80.

Till att börja med kan sägas att en tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsäning vid anställningstidens utgång eller då arbetet är utfört. (4 § 2 st. LAS)

Arbetsgivaren har, efter att en tidsbegränsad anställning har upphört, ingen skyldighet att återanställa arbetstagaren för viss tid eller tillsvidare. På detta området råder således avtalsfrihet.

Om jag missuppfattat din fråga på något vis är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar


Daniel Waerme
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96479)