Uppsägningstid av anställning

2007-01-28 i Övrigt
FRÅGA
Uppsägningstid vid egen uppsägning? Anställd i +5år. Arbetsgivaren har kollektivavtal. I mitt anställningsavtal står det dock explicit: Uppsägningstid enligt "Lagen om Anställningsskydd". Jag tolkar det som att jag kan gå efter 1 månad och inte 2 som kollektivavtalet säger. Rätt eller fel?
SVAR
Hej!

Uppsägningstid regleras i 11 § LAS se här. Här klargörs att uppsägningstid både från arbetsgivare och arbetstagare är minst en månad. Dock kan arbetstagaren begära att den skall vara längre baserat på sin sammanlagda anställningstid i bolaget. Således kan Du baserat på detta sluta efter en månad.

Här förefaller det dock som att Du har ett anställningsavtal som inte överensstämmer med kollektivavtalet. Det står inget i frågan om huruvida Du är bunden av något kollektivavtal. Av 27 § MBL se här framgår att arbetsgivare och arbetstagare inte kan sluta egna överenskommelser som strider mot kollektivavtalet. Sådana överenskommelser är ogiltiga. Möjligen kan överenskommelser som är till den anställdes fördel godtas. Svaret på Din fråga är därmed inte självklart. Om Du inte är bunden av ett kollektivavtal torde Du kunna säga upp Dig med en månads uppsägningstid. Om Du är bunden av ett kollektivavtal ställer jag mig mer tvivlande till att Du kan kräva en månads uppsägningstid.

Med vänlig hälsning,

Henric Roth
Henric Roth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1991)
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?
2022-01-09 Får ägaren kamerabevaka anställda på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (98481)