Skäl för husrannsakan och kroppsbesiktning

2007-01-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Har polisen rätt till att komma hem till din bostad och knalla rakt in, rota igenom din plånbok, försöka kolla din telefonlista i mobilen och påstå att du är en knarkare och misstänka att det finns knark i lägenheten och att man är påverkad av narkotika, med en enda misstanke som grundar sig på att ditt mobiltelefonnr har funnits i en annas mobil. Och sen ta med dig in på förhör, förnedra och håna dig maximalt, kräva urintest eller blodprov. I mitt fall blev jag eskorterad in till sjukhuset med en polis på var sida om mig, helt förnedrande, för att bli påtvingad ett blodprov. Allt detta för att mitt mobilnr fanns i en annans mobil. Och jag är en skötsam kille som inte har funnits i polisens register innan eller har någon som helst anknytning till narkotika.
SVAR
Hej,

Utifrån det Du har skrivit låter det som om polisen har misstänkt dig för att ha gjort något brottsligt.

För att polisen ska få göra husrannsakan i dessa fall, dvs hos en misstänkt, krävs att personen i fråga är skäligen misstänkt för brottet samt att fängelse kan följa på brottet. För att någon ska vara skäligen misstänkt krävs att konkreta, objektivt underbyggda omständigheter föreligger som med viss styrka talar för att personen har begått den gärning som misstanken avser. Följaktligen kan polisen alltså inte göra husrannsakan hos någon för att de hittat någons nummer i någon annan misstänkts mobil. Se 28 kap 1 § rättegångsbalken se http://www.lagen.nu

När det gäller kroppsbesiktningen (urintestet och blodprovet) krävs även här att personen ifråga är skäligen misstänkt för brott varpå fängelse kan följa för att denna skall få företas. Se 28 kap 11 och 12 §§ rättegångsbalken http://www.lagen.nu. Polisen hade alltså ingen rätt att ta proverna endast pga att de hittat ditt mobilnummer i någon annans mobil. Det krävs som sagt starkare bevis för att någon skall anses vara skäligen misstänkt.

Slutligen skall polisen vid husrannsakan och kroppsbesiktining iaktta proportionalitetsprincipen som kommer till utryck i 28 kap 3a§ rättegångsbalken se http://www.lagen.nu. Dvs att intånget ska stå i proportion till skälen för åtgärden samt med beaktande av den personliga integriteten.

Ellen Sederholm
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1094)
2020-12-02 Vad ska finnas med i ett överklagande?
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse

Alla besvarade frågor (86937)