Beskattas underhållsbidrag till barn?

2007-01-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Är bidragsförskott (underhållsbidrag) för barn, där ena föräldern är ensam vårdnadshavare, beskattat?
SVAR
Hej

Barnbidrag beskattas ej. Det framgår av av 8:9 § inkomstskattelagen http://www.lagen.nu/1999:1229. Det beror på att ersättningen i så fall skulle höjas i motsvarande mån.

När det gäller underhåll som barn har rätt till från den ena föräldern beskattas inte heller det. Det framgår även det av 8:9 § ISL och av lagen (1996:1030) om underhållsstöd
här

Vänligen


Linnea Ljung
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86836)