Föreligger res judicata?

2007-01-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Ponera att A köper en fastighet av B, och stämmer B med yrkandet att häva köpet pga påstådda fel. Domstolen ogillar käromålet eftersom det förflutit för lång tid. A väcker sedan nytt åtal på samma grunder och kräver nu nedsättning av köpeskillingen. Går detta eller är det att pröva samma sak två gånger - res judicata?
SVAR
Hej!

Frågan är om det nya yrkandet utgör en ny ”sak”. Om det utgör en ny ”sak” omfattas det inte av rättskraftsregeln, res judicata, i RB 17:11 (se http://www.lagen.nu/1942:740#K17). Yrkandet i den första processen rörde sig om att häva köpet och yrkandet i den andra processen handlade om nedsättning av köpeskillingen. Det är alltså fråga om yrkanden som skiljer sig åt i kvalitativt hänseende. De är också alternativa på så sätt att man inte kan yrka både hävning och nedsättning av köpeskillingen på samma gång. ”Antingen… eller” gäller. När det gäller frågan om kvalitativt olika alternativa yrkanden skall utgöra samma eller ny sak har praxis klart ändrats genom rättsfallet NJA 1994 s. 23. Tidigare skulle dessa yrkanden anses utgöra ny sak och det senare yrkandet skulle kunna tas upp utan hinder av res judicata i en ny process. Efter 1994 års fall skall denna typ av yrkanden anses utgöra samma sak och då omfattas det senare yrkandet alltså av rättskraften. Det är alltså att pröva samma sak två gånger. Detta gäller oavsett om domstolen kunnat pröva själva sakfrågan (frågan om fel förelegat) i den första processen eller inte. Detta följer av rättsfallet NJA 1995 s.610.

Sammanfattningsvis: Det går inte att stämma in svaranden på nytt. Ett sådant käromål skulle avvisas på grund av res judicata.

Mvh.

Emelie Brorström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1094)
2020-12-02 Vad ska finnas med i ett överklagande?
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse

Alla besvarade frågor (86937)