Uppsägningstid för tillsvidareanställd?

2007-02-06 i Övrigt
FRÅGA
Hej har en fråga angående uppsägningstid,jag har en tillsvidareanställning f.r.o.m 06-10-16 och undrar hur lång uppsägningstid jag har. På anställningsavtalet står det enl.lag? Det finns ej kollektivavtal! mvh/Johan Åberg
SVAR
Hej,

Din uppsägningstid regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS), se här.

I lagens 11 § stadgas att den minsta möjliga uppsägningstiden är en månad, och denne gäller både utifall du skulle säga upp dig eller om din arbetsgivare säger upp dig. Om det är arbetsgivaren som säger upp arbetstagaren så kan dock denne ha rätt till längre uppsägningstid beroende på hur länge denne varit anställd, enligt följande:

Arbetstagare med sammanlagd anställningstid på:
- två till fyra år har rätt till två månaders uppsägningstid.
- fyra till sex år har rätt till tre månaders uppsägningstid.
- sex till åtta år har rätt till fyra månaders uppsägninstid.
- åtta till tio år har rätt tilll fem månaders uppsägningstid.
- minst tio år har rätt till sex månaders uppsägningstid.

I nuläget har du alltså, med bakgrund av att din anställningstid understiger två år, en uppsägningstid på en månad. Avsaknaden av kollektivavtal förändrar inte detta.

Vänligen,
Carl Johan Zimdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98708)