Begära annan påföljd

2005-11-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
talerättsändring - när man skall överklaga en brottmålsdom och man begärt frikännande dom kan man långt senare - men innan huvudförhandling begära i vart fall strafflindring? Tacksam för svar!
SVAR
Ja. Att begära i vart fall strafflindring är inte att se som otillåten ändring av talan eftersom det fortfarande är fråga om prövning av samma gärning, se 51:24 i rättegångsbalken. Dessutom är rätten inte bunden av vare sig din eller åklagarens begärda påföljd utan ska själv ta ställning till lämplig påföljd. Däremot är hovrätten bunden av tingsrättens dom så till vida att de inte får ge strängare straff än tingsrätten gjort, om inte åklagaren också överklagat och begärt straffskärpning. Denna regel kallas reformatio in pejus och finns i 51:25 rättegångsbalken, som du hittar http://www.lagen.nu/1942:740 .
Eva Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2021-01-25 Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten
2021-01-21 Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?
2021-01-20 Verkställighet av dom
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

Alla besvarade frågor (88489)