Reklamationstid och ursprungligt fel

2007-02-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag köpte hösten 2004 en laptop från DELL. För ca ett halvår sedan dök det upp tre smala olikfärgade streck över skärmen, något som visseligen inte direkt påverkar datorns funktion men är högst irriterande. Då garntin gått ut var DELL högst ointresserade av att reparera detta. Min fråga är således; kan jag med hänvisning till konsumentköpslagen hävda att detta är ett fel i varan? Och kan jag i så fall åberopa garanti enligt konsumentköpslagen 23§ samt att de avhjälper felet enligt 26§? Mvh Andreas
SVAR
När du köper en dator som konsument av ett företag är konsumentköplagen tillämplig (se här). Konsumentköplagen är tvingande till din fördel som konsument vilket innebär att du aldrig med bindande verkan kan avtala med säljaren om sämre villkor än de som anges i lagen. Det går däremot bra att avtala om bättre villkor.

För att säljaren skall svara för felet i din dator krävs att felet är ursprungligt, vilket innebär att felet funnits vid varans avlämnande till dig. Det görs här en uppdelning av bevisbördan genom en sexmånadersregel. Denna innebär att om felet i din dator visat sig inom sex månader efter avlämnandet så anses felet enligt 20a§ alltid som ursprungligt och du har en rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet. Om felet i din dator däremot visar sig efter sex månader så är det upp till dig som konsument att visa att datorn hade ett ursprungligt fel vid avlämnandet. Många företag har dock som policy att alltid ta emot reklamationer även efter sexmånaderstiden för att skapa en positiv bild av sitt företag gentemot kunderna, men någon skyldighet finns alltså inte.

Om du överhuvudtaget skall kunna göra felet i datorn gällande krävs även enligt 23§ att du reklamerar hos säljaren inom skälig tid. Din reklamation kan vara antingen skriftlig eller muntlig och reklamerar du inom två månader från och med att du upptäckte felet så anses reklamationen alltid gjord i rätt tid. Det verkar i din fråga som om att du upptäckt felet för sex månader sedan, men vill reklamera först nu. Är detta fallet så är din reklamation inte gjord i rätt tid och du har förlorat rätten att göra felet gällande. Har du däremot ringt till företaget när du först upptäckte felet och förklarat för dem att din skärm var trasig så är detta tillräckligt för att uppfylla reklamationskravet. I konsumentköplagens 23§ uppställs vidare sedan den första april 2005 en treårig reklamationstid. Observera dock att eftersom din dator är köpt innan detta datum har du dock endast rätt att reklamera under två år. Således har du endast rätt att reklamera fram till hösten 2006. Detta datum är nu passerat, vilket innebär att om du inte reklamerat tidigare så har din rätt att göra felet gällande gått förlorad.

I ditt fall är även sexmånaderstiden passerad och det är följaktligen upp till dig att visa att felet i din dator är ursprungligt. Det kan emellertid som liten konsument vara svårt att hävda sin rätt mot ett stort företag. Mitt råd till dig är därför att du tar kontakt med din lokala konsumentvägledare och förklarar ditt problem så kan hon hjälpa dig vidare i en eventuell tvist mot datorleverantören. Du kan hitta kontaktinformation till din konsumentvägledare på konsumentverkets hemsida (se http://www.konsumentverket.se/).

Först om du uppfyllt reklamationskravet i 23§ samt visat att datorn har ett ursprungligt fel kan det alltså bli tal om konsekvenser. Den primära påföljden är då att datorföretaget avhjälper felet enligt 26§. Det ter sig dock tveksamt att du skulle lyckas visa att datorn var behäftigad med ett ursprungligt fel gentemot datorföretaget, dessutom verkar det som att du kan ha missat att reklamera inom de två år som lagen tidigare krävde. Detta är dock ingen självklarhet och jag råder dig därför återigen till att ta kontakt med din lokala konsumentvägledare.

Med vänlig hälsning,

Gabriel Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (918)
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?
2021-10-27 Apa som husdjur?
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.

Alla besvarade frågor (97362)