22% skatt på vinsten vid försäljning av privat bostad?

2018-09-14 i Reavinstskatt
FRÅGA
Hej! Enligt vilken lag och paragraf specifikt ska man betala vinstskatt på 22% vid försäljning av privat bostad? Jag försöker hitta lagen där detta beskrivs ordagrannt men hittar tyvärr inget svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän introduktion

Det står inte uttryckligen i något enskilt lagrum att skatten på vinsten vid försäljning av privat bostad är 22%. Istället krävs det att man tolkar flera lagrum tillsammans för att komma fram till den slutsatsen.

Den lag som är aktuell i det här fallet är inkomstskattelagen.

Fysiska personer i Sverige betalar skatt i tre olika inkomstslag: näringsverksamhet, kapital och tjänst.

En person i Sverige betalar inte skatt på enskilda inkomster i respektive inkomstslag. Istället betalar man skatt på resultatet i respektive inkomstslag. Resultatet får man fram genom att ta intäkterna subtraherat med kostnaderna för respektive inkomstslag, se till exempel för inkomstslaget kapital i 41 kap. 12 § inkomstskattelagen.

Intäkterna är de inkomster som hänför sig till detta beskattningsår och kostnaderna är de utgifter som hänför sig till detta beskattningsår.

Specifikt om bostadsförsäljning

En inkomst vid försäljning av bostad tas upp i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § inkomstskattelagen). Den inkomst du ska ta upp till beskattning är den så kallade kapitalvinsten som utgörs av skillnaden mellan avyttringsbeloppet och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § inkomstskattelagen).

Avyttringsbeloppet är det priset du säljer bostaden för. Omkostnadsbeloppet är bostadens anskaffningspris ökat med eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § inkomstskattelagen).

Av 45 kap. 33 § inkomstskattelagen följer att endast 22/30-delar av kapitalvinsten från en privat bostad ska tas upp till beskattning.

Som ovan nämnts skattar en fysisk person på resultatet. Uppnår personen ett överskott i inkomstslaget kapital ska detta överskott beskattas med 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen).

Ett exempel som illustrerar det hela

Anta att Pelle köpt en bostad för 100 000 kr som han sedan säljer för 200 000 kr. Kapitalvinsten blir således 100 000 kr. Av detta ska han enbart ta upp 22/30-delar till beskattning, vilket blir 73 333 kr.

Om vi utgår från att Pelle, under året, inte har några andra intäkter eller kostnader i inkomstslaget kapital kommer han därav ha ett överskott på 73 333 kr. Skatten blir då 30 % av 73 333 kr vilket blir 22 000 kr.

22 000/ 100 000= 22 %.

Därigenom kan man påstå att skatten på vinsten vid försäljning av privat bostad blir 22 %.

Avslutande kommentar

Vill man vara lite petig så kan man invända att detta påstående är något av en förenkling. Skatten på överskott i inkomstslaget kapital är ju alltid 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Att den effektiva skatten i exemplet ovan blir 22 % beror ju inte på att skattesatsen är 22 %, utan på att endast 22/30-delar av överskottet ska tas upp till beskattning (45 kap. 33 § inkomstskattelagen).

Vänligen,

Oscar Stenmark
Fick du svar på din fråga?