Arbetsgivares rätt att avsluta provanställning

2007-02-08 i Övrigt
FRÅGA
Hej, har nyligen sagt upp mig från min nuvarande arbetsplats då jag fått en provanställning på ett annat företag. Har skrivit på provanställningspapprena på de nya jobbet (6månader) och allt är underskrivet. Har min nya arbetsgivare rätt att säga upp provanställningsavtalet innan jag börjat med min provanställning?
SVAR
Arbetsgivaren får träffa avtal med dig om en begränsad provanställning om det belöper på som mest sex månader. Arbetsgivaren får likväl avbryta provanställningen om han vill. Detta kan ske vid provanställningens utgång men även under den tid provanställningen löper förutsatt att inget annat avtalats mellan er. Själva provanställningen började i detta fall löpa, i vart fall, vid den tidpunkt då du undertecknade avtalet. Detta då ett avtal om provanställning ingås formlöst. Det räcker alltså med en muntlig överenskommelse om att du skall arbeta på prov. Innebörden är alltså att arbetsgivaren i detta fall har rätt att avbryta provanställningen. Se 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) här

Vad som i detta sammanhang är vikigt, är att det finns en viss uppsägningstid som skall respekteras. Enligt 31 § LAS skall du underrättas om att provanställningen avbryts minst två veckor i förväg. Du har alltså en rätt, inte att arbeta, men väl att få ut motsvarande lön för de två veckorna enligt 38 § LAS. Detta är oberoende av om du faktiskt arbetar eller om arbetsgivaren väljer att inte sätta dig i arbete. Ett krav är dock att du framställer ditt anspråk på lön inom fyra månader från att provanställningen avslutats, 41 § LAS.

Rasmus Fahlén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1992)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?

Alla besvarade frågor (98633)