Visstidsanställnings upphörande

2007-02-24 i Övrigt
FRÅGA
Får man avbryta en visstidsantällning innan tiden gått ut?
SVAR
Frågor som rör anställningsförhållanden regleras i LAS, se http://www.lagen.nu/1982:80# .

Huvudregeln vid visstidsanställning är att den inte kan avslutas innan anställningstiden har gått ut, se http://www.lagen.nu/1982:80#P4 . Arbetsgivaren och arbetstagaren kan ha avtalat om att annat skall gälla, vilket innebär att anställningen kan upphöra innan anställningstiden gått ut. I två fall kan en visstidsanställning alltid upphöra innan anställningstiden gått ut, nämligen om det finns grund för avskedande eller frånträde.

Har arbetsgivaren åsidosatt sina ålägganden gentemot arbetstagaren i väsentlig mån får anställningen frånträdas. Situationer då detta kan vara aktuellt är när arbetsgivaren inte betalar ut lön till den anställde eller då denne utsätts för grova trakasserier från arbetsgivaren.

Har den anställde grovt åsidosatt sina åliggande gentemot arbetsgivaren finns grund för avskedande. Det skall röra sig om grova förseelser som påverkar den anställdes lämplighet att fortsätta inneha tjänsten.

Även om grund för frånfälle eller avskedande inte finns kan anställningen upphöra om annat hade varit orimligt, exempelvis om arbetstagaren blir sjuk och inte kommer att kunna arbeta något under anställningstiden.

Med vänlig hälsning
Linnéa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1992)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?

Alla besvarade frågor (98633)