Rätt att bära kniv?

FRÅGA
hej, jag har haft en fråga som jag alldrig fått svar på. fråga: får man ha med sig tillex: en fickkniv när man skall gå på allmän område?andra fråga: om inte får man ha med sig en fickkniv över hvud taget någon stans (camping?)fråga 3: får träslöjds lärare gå runt med knivar i skoln (ex: täljknivar)fråga 4 f´år man som privat person över huvud taget gå runt med ngn typ av kniv på allmän område?
SVAR

Knivar som är ägande att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får man inte bära på allmän plats eller inom skolområden. Bedömningen av vad som anses som vapen torde få göras i varje enskilt fall. Förbudet mot att bära kniv gäller inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter kan anses befogat.En fickkniv av ordinarie sort som används för praktiska ändamål måste naturligtvis få bäras på en camping, i skogen eller liknande. Däremot kan man inte påstå att en fickkniv fyller någon funktion i stan.

En träslöjdslärare har säkerligen rätt att bära en täljkniv i skolan, i vart fall i lektionssalen eftersom den fyller en funktion som arbetsredskap. Den är alltså inte ägnad att användas som vapen. Däremot kan det tyckas att det saknas anledning för en träslöjdslärare att föra med en täljkniv ut ur lektionssalen.Som privatperson får man inte gå runt med knivar som är ägande att användas som vapen på allmänt område.För mer information se http://www.lagen.nu/1988:254Mvh

Louise Hjelm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (863)
2021-05-06 Begreppet ''Särskilda skäl''
2021-05-04 När kom lagen om att man behöver tillstånd för luftpistol?
2021-05-04 Var kan jag läsa om pågående lagstiftningsärenden?
2021-05-03 Bröllopsfest i strid mot pandemilag?

Alla besvarade frågor (92014)