Skillnaden mellan lag och förordning

2007-02-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Fråga från ej juridiskt kunnig: Vilken status har jordförvärvsförordningen i relation till jordförvärvslagen? Vilken myndighet har fastställt jordförvärvsförordningen?
SVAR
Hej!

Förordningar härstammar från regeringen och lagar från riksdagen. Regeringen får inte anta förordningar om vad som helst. Se närmare om normgivningsfördelningen i 8 kap regeringsformen ( se http://www.lagen.nu/1974:152#K8 ). Regeringen har ingen exklusiv normgivningskompetens. Riksdagen kan antaga lagar inom regeringens beslutsområde (8:14 regeringsformen), men det gäller inte tvärtom. Lagen får företräde framför förordningen.

Med vänlig hälsning,

Emelie Brorström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1288)
2021-05-08 Fast praxis
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
2021-05-01 Varför får barer hälla ut min alkohol vid stängning?
2021-05-01 Kan medborgare nekas inresa?

Alla besvarade frågor (92061)