Statsbidrag till handikapporganisation

2007-03-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Kan en handikapporganisation, som har statsbidrag, ha anställda ordförande och generalsekreterare som inte är funktionshindrade och som utför dag-för-dag-arbetet, i vilket arbete övriga styrelseledamöter ej deltar utan de träffas 4-5 ggr om året?
SVAR
Beträffande ideella föreningar finns ingen särskild lag som reglerar hur föreningen skall skötas. Istället är det upp till medlemmarna att i stadgarna reglera vad som skall gälla. Där kan man t.ex. föreskriva vem som kan bli medlem.

Det finns dock en förordning om vad som gäller för just statsbidrag till handikapporganisationer. Den hittar du http://www.lagen.nu/2000:7 . I 2 § sägs att handikapporganisationens medlemmar till övervägande del skall bestå av personer med varaktiga funktionshinder. Alla behöver därmed inte vara funktionshindrade. Den som har valts till ordförande vid föreningens årsmöte har alltså rätt att vara det, oavsett om denne är funktionshindrad eller inte. Likaså kan den som anställts som generalsekreterare vara detta, utan några krav på funktionshinder. Att en organisation har anställda som utför det löpande arbetet är väldigt vanligt. Det viktigaste är att det är styrelsen som fattar beslut av större vikt (även vad gäller beslutsfattande är det vad som står i organisationens stadgar som är avgörande för hur det får gå till).

Det viktigaste för att en handikapporganisation skall beviljas statsbidrag är, enligt förordningen, att organisationen:

1. verkar för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionshinder,
2. är demokratiskt uppbyggd,
3. är partipolitiskt och religiöst obunden.

Om ni har frågor rörande vad som gäller just er organisation föreslår jag att ni vänder er till Socialstyrelsen, som beslutar om denna typ av bidrag.

Med vänliga hälsningar
Johanna Carlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1288)
2021-05-08 Fast praxis
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
2021-05-01 Varför får barer hälla ut min alkohol vid stängning?
2021-05-01 Kan medborgare nekas inresa?

Alla besvarade frågor (92061)