Försenad förskringspremie

2007-02-28 i Försäkringskassan
FRÅGA
Om jag glömt betala in min båtförsäkring i tid har försäkringsbolaget då rätt att utan vidare säga upp försäkringen och vad hade hänt om den blivit skadad då jag var ute och seglade med den och de hade sagt upp den utan min vetskap?
SVAR

Vad som händer vid utebliven betalning av försäkringspremie stadgas i Försäkringsavtalslagen 5 kap, se här .En försäkringspremie för en ny försäkringsperiod behöver inte betalas förrän en månad efter det att försäkringsbolaget skickat en påminnelse. Om så inte sker kan försäkringsbolaget säga upp försäkringen men en sådan uppsägning får inte verkan förrän efter 14 dagar efter det att uppsägningen skickats iväg. Om försäkringstagaren betalar premien inom dessa 14 dagar så upphör inte försäkringen. (Uppsägningen måste innehålla ett meddelande om att betalningen kanske inom dessa 14 dagar)Om betalningen sker efter det att försäkringen upphört gäller detta som begäran om en ny försäkring från den dag betalning sker.Den omständigheten att man är bortrest och således inte mottagit något uppsägningsmeddelande är inte någon förmildrande omständighet. Endast oväntade händelser, såsom sjukdom eller utebliven lön kan medföra att man får längre tid på sig att betala.Vad som händer om båten blir skadad under resan är beroende av de olika nämnda tidsfristerna. Om du fortfarande kan betala utan att försäkringen upphör, antingen att det är inom den månaden efter att påminnelse skickats eller att det är inom de 14 dagarna efter uppsägningen, är båten försäkrad för den skada som uppkommit.Med vänlig hälsning

Joel Gustafsson
Fick du svar på din fråga?