Skyldighet att vittna?

2005-11-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! MIn dotter har vittnat i tingsrätten till förmån för en kille som slog till en annan kille på krogen. Hon tyckte redan då det var jobbigt. Hon hade inte precis ngt att tillföra. Nu är det aktuellt med hovrätt. Och nu vill de att hon ska vittna igen . Denna gången ska inte killen ifråga ens vara närvarande utan har lämnat fullmakt till sin advokat. Hon vill absolut inte vittna igen . Har fortfarande inget nytt att säga. Hon är 18 år. Kan hon slippa? Vem ska hon/vi ringa?
SVAR
Att vittna i rättegångsmål är en allmän medborgerlig skyldighet. I Rättegångsbalken 36 kap. 1 §, se lagen i dess helhet http://www.lagen.nu/1942:740, stagas att var och en som inte är part i målet får höras som vittne. Enligt kapitlets tredje paragraf är vittnet inte skyldigt att vittna om han/hon är gift eller släkt med parten eller på annat sätt närstående med denne. Man kan allmänt säga att med ”närstående” främst anses sammanboende som inte är gifta och personer som kommit överens om att ingå äktenskap.

Om vittnet uteblir kan det bli aktuellt med vite. Rätten kan också förordna att vittnet hämtas till rätten omedelbart eller om målet utsätts till en senare dag, till den senare dagen. Se 36 kap. 20 §. Om vittnet vägrar att yttra sig i samband med rättegången kan det bli aktuellt med vite eller häktning, 36 kap 21 §. Jag skulle därför råda din dotter att vittna i målet.
Branka Stojkovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2021-01-25 Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten
2021-01-21 Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?
2021-01-20 Verkställighet av dom
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

Alla besvarade frågor (88488)