Försäljning av ideell andel i fastighet?

2007-03-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hejsan! Vore tacksam för lite upplysningar gällande sämjedelad skogsfastighet. Jag och min bror äger 1/4 var och en tredje person äger 2/4. Fastigheten är sämjedelad och har varit i vår ägo sedan 60-talet. Jag önskar sälja min del till de övriga men de verkar inte intresserade. Kan jag ändå nå mitt mål på något vis? Jag ser med oro på hur barn o barnbarn ställs inför stora problem i framtiden då det gäller driften av fastigheten. Tack på förhand.
SVAR
Hej!

Vad jag förstår av frågan så innehar ni en ideell andel i fastigheten och har inte sämjedelat enligt jordabalkens bestämmelser. Sämjedelning enligt jordabalken innebär att marken delas upp mellan er efter eget tycke och är således ogiltigt enligt 1 § jordabalken, se http://www.lagen.nu/1970:994 .

Enligt 4 kap. 8 § jordabalken innehar den som köpt en andel i fastigheten denna med samäganderätt med de andra delägarna. Detta betyder att samäganderättslagen är tillämplig på rättsförhållandet mellan delägarna. Samäganderättslagen finner du http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 .

Det du kan göra i din situation när du själv vill sälja din andel men de övriga delägarna inte vill köpa den är att, såvida ej annat är avtalat mellan er delägare, ansöka om att fastigheten skall försäljas på offentlig auktion enligt 6 §. Detta kan dock hindras om annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd.

Sker en försäljning kan då de övriga delägarna köpa din andel. Värt att observera att det för fastighetens förvaltning och nyttjande kan utses, om detta ej kan enas mellan delägarna, en god man för omhändertagande av godset enligt 3 §.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Peter Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2014)
2021-01-25 Sambo vill köpa in sig i hus
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande

Alla besvarade frågor (88438)