Övertramp av lagen

2007-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vi håller på att planera en utspark för treorna på våran skola (gymnasium) och skulle i marknadsföringssyfte på ett skämtsamt sätt vilja beskriva de lagar som man eventuellt kan råka trampa över. Jag har sökt på lagen.nu men kan inte hitta rätt. Vad säger lagen om: * Förtäring och innehav av alkohol på offentlig plats * Störande av allmänordningen * Vara naken på offentlig plats * Olaglig demonstration * Startande av upplopp Finns det fler "lämpliga" lagar? Informationen kommer att användas med glimten i ögat och ska inte ses som uppvigling. Tack på förhand.
SVAR
Hej,
Beträffande alkoholförtäringen säger ordningslagen, se http://www.lagen.nu/1993:1617, 2:16 att polismyndigheten får meddela de villkor som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Ordningslagen 2:18 säger att vid en offentlig tillställning får innehav och förtäring av alkohol endast ske vid en tillåten servering. Enligt ordningslagen 4:4 får förtäring av alkohol inte ske i kollektivtrafiken utom vid en tillåten servering. Lagen om förverkande av alkoholhaltiga drycker, se http://www.lagen.nu/1958:205, reglerar när alkoholhaltiga drycker skall ses som förverkade, det vill säga innehavaren blir av med dem.

En folksamling som stör den allmänna ordningen kan göra sig skyldig till upplopp, vilket regleras i brottsbalken, se http://www.lagen.nu/1962:700, 16:1.

Beträffande att vara naken på offentlig plats kan detta beteende falla inom lite olika kategorier beroende på omständigheterna. En person som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller kränka någon annans integritet gör sig skyldig till brottet sexuellt ofredande, brottsbalken 6:10 2 st. Är inte det aktuellt kan det istället falla under förargelseväckande beteende, brottsbalken 16:16, då någon offentligen beter sig på ett sätt ägnat att väcka förargelse hos allmänheten.

Demonstrationer räknas som allmänna sammankomster och kräver tillstånd för vara tillåtna, ordningslagen 2:1, 2:4.

Några andra överträdelser som kan vara aktuella skulle kunna vara åverkan, vilket är ringa skadegörelse, brottsbalken 12:2, tagande av olovlig väg, brottsbalken 12:4 och ohörsamhet mot ordningsmakten, brottsbalken 12:4.

Jag vill poängtera att dessa handlingar är lagstridiga och kan leda till repressalier.

Lycka till med utsparken, med vänliga hälsningar,
Sara Forslund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88438)