Skadestånd för förstört trägolv

2007-03-20 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hade personalfest för landstingets personal i vår lilla restaurang( enskild firma) En av deltagarna hade stålförsedda stilettklackar och gjorde djupa hål i trägolv vid bar och dansgolv. Är det landstinget eller den enskilda som skall betala skadestånd. Vår försäkring täcker endast åtalbara skador.
SVAR
Arbetsgivaren har enligt skadeståndslagen 3 kap. 1 § ett ansvar för sakskador som dess anställda vållar genom vårdslöshet i tjänsten. Tillämpligheten av denna regel är beroende av vem som anordnat personalfesten. Begreppet ”i tjänsten” ska nämligen tolkas vidsträckt. Om arbetsgivaren är den som anordnat festen rekommenderar jag att ni vänder er med ert anspråk på ersättning gentemot dem. Är det istället ett privat arrangemang som de anställda anordnat fristående från arbetsgivaren rekommenderar jag istället att ni vänder er gentemot den enskilda personen som orsakat skadan. Tillämplig lagregel är i det fallet skadeståndslagen 2 kap. 1 §.

Gemensamt för de båda fallen är att det krävs vårdslöshet från arbetstagaren, denne borde alltså ha haft ett par andra skor på sig vilket i princip andra även skulle ha haft. Handlingen skall även ha varit inverkande på skadan. Kanske är inte ett trägolv anpassat för den typen av arrangemang ni anordnar, då kan det inte heller vara den anställdes fel att det blev hål i det. I vart fall kan det vara en jämkningsgrund för skadeståndet.

Med vänlig hälsning

Rasmus Fahlén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (632)
2021-01-19 Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (88440)