Hyresvärds underhållsskyldighet av lägenhet

2007-03-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Finns det någon lag som säger att hyresvärden måste tapetsera och måla om efter ett visst antal år?
SVAR
Hej,

Ja, frågor om lägenhetes skick regleras i 9-18 §§ i Hyreslagen (se här ). I 15 § anges att hyresvärden under hyrestiden skall, om inte annat har avtalats, hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

I 15 § andra stycket anges vidare att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum skall ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Denna bestämmelse är tvingande utom för enfamiljshus eller när hyresavtalet innehåller en hyresförhandlingsklausul (då eventuellt annat skick har avtalats genom kollektiva hyresförhandlingar, tex av hyresgästförening).

Det anges inte i lagen hur begreppet "skäliga tidsmellanrum" skall tolkas, men vad gäller tapetsering och målning av en "vanlig" bostadslägenhet i ett flerbostadshus kan intervallet i allmänhet uppskattas till 12-15 år.

Vänligen,
Carl Johan Zimdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2014)
2021-01-25 Sambo vill köpa in sig i hus
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande

Alla besvarade frågor (88438)