Lösgående hundar

2007-03-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Får man ha sin hund lös utan koppel på offentliga platser och tätbebyggda områden t.ex. villakvarter där det promenerar många människor?
SVAR
Det yttersta ansvaret för skada som hunden åsamkar andra personer eller egendom vilar på ägaren. Se lag om tillsyn över hundar och katter 6 § 1 st, som du hittar här. Det ansvar hundägaren har är strikt, vilket innebär att denne blir skadeståndsskyldig oavsett vårdslöshet. Givetvis kan hundägaren dock i sin tur få ersättning utav den som egentligen orsakat skadan, till exempel en annan hundägare.

Det finns vissa generella bestämmelser såsom att en hund skall hållas under en sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga skador och andra olägenheter, 1 § 1 st. nämnda lag. Ett undantag finns dock för hundar som är benägna att bita människor. De får inte gå lösa utomhus enligt 2 § nämnda lag.

Något bestämt förbud för det du syftar på finns dock inte, utan en bedömning där hundägaren bär det yttersta ansvaret för dess konsekvenser får alltså göras. Det finns dock möjlighet för kommuner att meddela lokala bestämmelser om riksdagen har delegerat ett sådant ansvar till dem. Då skall de givetvis följas.

Huruvida den kommun du bor i har dylika bestämmelser eller inte får du enklast svar på genom att kontakta dem.
Rasmus Fahlén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1234)
2021-01-24 Vilket ansvar har kommuner för snöröjning av cykelbanor
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?

Alla besvarade frågor (88441)