Fel i tjänst enligt konsumenttjänstlagen

2007-05-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har anlitat ett byggföretag att bygga ett badrum i min carport, elfirman som utför elarbetet åt firman har hotat att ställa in fortsatt arbete pga att byggföretaget inte betalt gamla skulder åt dem. Jag har 30.000 kr kvar som byggfirman ska ha när arbetet är klart, kan jag betala elfirman istället för byggfirman så de gör klart elinstallationerna i mitt badrum eller kan byggfirman stämma mig om jag gör så?
SVAR
Avtalet mellan dig som konsument och byggfirman regleras genom konsumenttjänstlagen (som du finner http://www.lagen.nu/1985:716). Avtalsförhållandet är mellan dig och byggfirman varför eventuella obligationsrättsliga anspråk i form av dröjsmål, fel etc får föras mot byggfirman. Enligt 3 § Konsumenttjänstlagen (KtjL) är lagen tvingande till konsumentens fördel, varför avtalsvillkor som är ofördelaktiga gentemot dig i förhållande till lagreglerna ersätts av bestämmelserna i KtjL. Enligt 9§ KtjL är en tjänst felaktig om den avviker från vad som avtalats. Ett badrum som slutförts utan elinstallationer får tveklöst anses felaktigt. Som konsument har du i det här läget i första hand möjlighet att hålla inne betalning som motsvarar dina krav mot näringsidkaren och i förlängningen även möjlighet att kräva avhjälpande alternativt prisavdrag samt i slutändan häva köpet (16§ KtjL). Viktigt är dock att du inte glömmer reklamera felet till näringsidkaren (17§ KtjL). Om näringsidkaren inte kan avhjälpa felet enligt 20§ KtjL har du möjlighet att kräva skadestånd för den skäliga merkostnad du drabbats av för att få felet avhjälpt av annan (exempelvis elföretaget du nämnde)(31§ KtjL). Så länge elinstallationen ej blir utförd skall du hålla inne betalningen avseende denna del, för att på detta sätt kunna skaffa dig säkerhet för ditt anspråk (detentionsrätt). Det kan dock vara riskabelt att alltför överilat anlita någon annan att utföra arbetet för det fall byggföretaget utan dröjsmål kan slutföra sina åtaganden. Om så är fallet och du redan betalat någon annan att utföra jobbet lär du få en stämning på skadestånd för avtalsbrott på halsen. Det säkraste är att hålla inne betalning och om det drar ut på tiden hävda dröjsmål och få den delen av avtalet avvecklat. I efterhand kan du begära skadestånd för eventuella merkostnader krånglet inneburit för dig. Lycka till!
Med Vänlig Hälsning
Jon Eriksson Örtengren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.
2021-10-12 Har jag rätt att ångra mitt köp?
2021-09-30 Marknadsvärde för möbler
2021-09-14 Köp av valp med dolt fel - fråga om säljarens ansvar

Alla besvarade frågor (96401)