Fel i köpt vara

2007-04-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag köpte en bil för 48.000 kr av en privat person. En till synes fin välvårdad och påkostad bil. Personen som jag köpte bilen av hade stor vana av bilar och hade sköt bilen bra men tre dagar efter köpet så går motorn sönder. Och jag blir nu tvungen att göra en hel renovering av motorn och dessutom köpa en ny turbo. Bilen såldes i befintligt skick. Och jag undrar nu vad jag kan göra?
SVAR
Hej,

Eftersom det här handlar om två privatpersoner är det köplagen som är tillämplig lag. Trots att bilen sålts i befintligt skick så måste den ändå ha de grundläggande egenskaper man kan förvänta sig av en bil.

Om bilen befinner sig i väsentligt sämre skick än vad man som köpare kan förvänta sig anses bilen ändå felaktig, trots friskrivningen om befintligt skick. KöpL 19 § punkt 3. Se här.

Vid köp av lös egendom finns ingen undersökningsplikt för köparen förutsatt att säljaren inte påkallat en undersökning av bilen, KöpL 20 §.

Har alltså ingen undersökning varit påkallad och skiljer sig bilen så pass mycket från vad man kan förvänta sig så skulle jag säga att den är felaktig enligt KöpL, med hänsyn till de uppgifter som getts. Detta innebär att du kan kräva avhjälpande av säljaren enligt KöpL 34 §. Om inte avhjälpande sker så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet, 37-39 §§ KöpL.

Observera att du måste reklamera bilen inom skälig tid efter det att du upptäckte felet, KöpL 31 §. Vad skälig tid är avgörs i det enskilda fallet, men det bästa är att reklamera så fort man kan. Dessutom måste alla fel (vid flera fel) reklameras separat för att reklameras på rätt sätt.

Med vänlig hälsning

Joel Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.
2021-10-12 Har jag rätt att ångra mitt köp?
2021-09-30 Marknadsvärde för möbler
2021-09-14 Köp av valp med dolt fel - fråga om säljarens ansvar

Alla besvarade frågor (96402)