Omplacering genom att säga vad man tycker om chefen?

2005-12-17 i Övrigt
FRÅGA
Kan jag bli tvångsomplacerad för att jag säger min mening om hur min närmsta chef missköter sina arbetsuppgifter. Kan hon pga att hon känner sig kränkt ange mig som svår att samarbeta med? Jag är nu sjukskriven pga en ohälsosam arbetsmiljö pga hennes oförmåga till handling och planering, vilket påverkar vår arbetssituation med stress och frustration. Jag har skrivit ihop ett långt brev där alla punkter på misskötsel tas upp vilket jag vill skick till vår koncernchef. Men binder jag då ris runt mig själv, vilka risker finns för min del. Jag vill bara få en lugn och fungerande arbetsplats. Vad ska jag göra? Tack på förhand / C.
SVAR
Hej C. Vad gäller din oro för att bli omplacerad reglerar lagen om anställningsskydd detta och mer bestämt 7 §.Se här. I paragrafen får man dock inte mycket vägledning utan man får istället titta på praxis, det vill säga tidigare avgjorda domar på området. Det man kan konstatera utifrån praxis är följaktligen att arbetsgivaren har en fri omplaceringsrätt, det vill säga att han/hon har en vid rätt att omplacera när det exempelvis föreligger samarbetssvårigheter inom något område i verksamheten. Dock får man endast omplacera till arbetsuppgifter inom kollektivavtalet, det ska vidare vara fråga om arbete som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet under förutsättning att det faller inom vederbörande arbetstagares allmänna yrkeskvalifikationer. Med det sista menas att man inte ska behöva genomgå genomgripande omskolning för nytt arbete. Uppfylls inte ovan nämnda är det istället att se som en uppsägning och fallet kan underkastas rättlig prövning. Man kan då vända sig till facket som då tar på sig fallet och väcker talan, om det klart framgår att dem kan nå framgång i målet vilket det torde göra i ett sådant fall.
Från huvudregeln om den fria omplaceringsrätten finns dock vissa undantag. Man kan ju inte omplacera hur som helst, utan måste beakta goda seder på arbetsmarknaden, det vill säga om det i ditt fall skulle vara diskriminerande eller på annat sätt otillbörligt att omplacera dig. Det du har gjort är att du genom ditt brev velat förmedla din arbetsplats missnöje för er chef. Som jag ser det har du gjort helt rätt, en arbetsplats är demokratisk och du har allmänt vedertaget rätt att säga din mening. Du ska ju inte behöva bli sjukskriven på grund av din chef!
Detta behöver inte medföra något dåligt utan din chef kanske istället tar till sig kritiken och skärper sig och om det är så att många på din arbetsplats tycker som dig borde detta föras fram ( om det inte redan gjorde det i ditt brev), för i så fall är det nog din chef som bör omplaceras. Det är extra viktigt att detta förs fram om din chef skulle hävda att du är svår att samarbeta med och bör omplaceras. Skulle så vara fallet tror jag nog att er högsta chef gör en utredning och ser över situationen, jag tror inte att du bara omplaceras utifrån det din chef säger, ditt brev kommer nog även att beaktas samt vad dina arbetskamrater har att säga.
Att således enbart framföra sin mening kan knappast medföra omplacering för din del.


Marie Wahlin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97649)